case:
& Lesgeven in Zeeland

De opdracht 
Het platform Lesgeven in Zeeland is een initiatief van alle Zeeuwse onderwijsinstellingen. Doel van het platform is om de onderwijssector stevig en positief te profileren als prachtige branche om in te werken. Door een aantrekkelijke presentatie in beeld en (ervarings-)verhalen de beeldvorming over het werken in het onderwijs verbeteren en (latent) geïnteresseerden bewustmaken van een carrièreswitch. Zodat de acute tekorten (op korte termijn) en de structurele tekorten (op langere termijn) opgevangen kunnen worden.

Rectangle-164___LesgeveninZeeland_03
Rectangle-164___LesgeveninZeeland_01

Onze aanpak 
We hebben de strategische keuze gemaakt voor een doelgroepbenadering. Voor elke doelgroep zijn doelen bepaald, ten aanzien van aanwas, behoud, doorstroom en bijvoorbeeld nieuwe onderwijsvormen. Per doelgroep zijn kernboodschappen geformuleerd, gebaseerd op interviews, drijfveren en doelgroependata.


De realisatie/uitvoering
Uitgangspunten in de designfase waren: Zeeland, sprankelend en dynamisch. Het ontwerp van het logo en huisstijl vormden de basis. De website vormt de spil in het platform. Elke doelgroep vindt intuïtief de relevante info. Er is inspiratie te vinden (in de vorm van verhalen) en er wordt een kennisbank opgebouwd. Binnen de website is de vacaturebank met alle openstaande vacatures het centrale punt. Met slimme filters (regio en onderwijskolom) vind je makkelijk de gewenste vacatures. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de Zeeuwse Vacaturebank en de Vlaamse VDAB.be. Er is een online mediacampagne ontwikkeld die in Q2 van 2020 is gepubliceerd in de Regio Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland Zuid en een deel van Vlaanderen. Via social mediakanalen en een campagne van DPG hebben we veel (latent) geïnteresseerden weten te bereiken.

Beleef het zeeuwse onderwijs 2022-03
Rectangle-164___LesgeveninZeeland-02
Rectangle-164___LesgeveninZeeland

De impact
Aan het eind van de campagneperiode waren er ruim 150 geïnteresseerden die contact hebben opgenomen met de organisatie. Deze zijn allemaal opgevolgd. Dit project is uitgevoerd vanuit Werkwaarde (strategische alliantie samen met The Workbrand en Get a Grip).

benieuwd & project  starten?

Jouw toekomstige project hier? Meer weten over wat we voor je kunnen betekenen, of gewoon eens kennismaken? Bel of mail ons gerust. Je bent van harte welkom.

Alle velden met een * zijn verplicht.

Cookies
Let's add some cookies ;-)
Cookie-instellingen
Let's add some cookies
Logo Cows & Stars

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.