case:
& Dow Circles

De opdracht 

Hoe kunnen we meer traffic genereren naar het duurzaamheidsplatform DowCircles.nl, met een steady heartbeat als resultaat? Een uitdagend en uitgebreid vraagstuk waar wij een aantal jaar geleden aan zijn gestart, en waar we, tot op de dag van vandaag nog steeds onze bijdrage aan mogen leveren.

Onze aanpak
We zijn de opdracht gestart met de visie ‘van binnen naar buiten’, om zo de impact van het platform steeds groter te maken. Een uitgebreide aanpak wat we hebben opgedeeld in 3 overzichtelijke stappen: een uitgebreide analyse, het bepalen van de kpi’s en de daadwerkelijke uitvoering.

Je ziet hier een billboard met het campagnebeeld, een foto 'achter de schermen' en een uitgewerkte flyer.

Stap 1: analyse
We zijn gestart met het inzichtelijk maken van de doelgroepen aan de hand van persona’s. De technische en functionele prestaties van de website zijn onder de loep genomen en er is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de website. Daarnaast is de content kritisch onder de loep genomen op zowel de website als de bijbehorende social media kanalen.

Stap 2: KPI’s
Waar staan we nu en waar willen we naartoe? De resultaten uit de eerste stap hebben ons geholpen om een stevige plan de campagne te ontwikkelen met daarbij behorende KPI’s. Alles met als doel om meer traffic naar het platform te genereren met een steady heartbeat als resultaat.

Stap 3: uitvoering
De start werd gemaakt met een optimalisatie van de website op basis van de analyseresultaten en KPI’s. Om de gewenste doelgroepen op het platform aan te trekken, is een sterke contentstrategie van groot belang. Dit op basis van het 3H-model: Hero, Hub, Hygiene. Zo is er een strategie uitgedacht met paid en owned media, en met een crossmediale insteek.

3H-contentmodel
Het model bestaat uit drie soorten content, die elk in hun eigen frequentie voorkomen in de contentplanning. Met hygiene-content zorgen we voor dagelijkse content wat ervoor zorgt dat Dow Cirlces gevonden wordt. Bijvoorbeeld snelle, eenvoudige antwoorden op vragen vanuit de doelgroep. Denk aan de inzet van berichten op social media. Hub-content zetten we in voor het creëren van terugkerende bezoekers die zich verbonden voelen met Dow Circles. Inhoudelijke artikelen op Dow Circles en de maandelijkse nieuwsbrief zijn een belangrijk onderdeel van de Hub-content. De grootste pieken worden gegenereerd met Hero-content. We laten een brede groep mensen kennis maken met Dow Circles aan de hand van online- en offlinecampagnes.

Veiligheid
Duurzaamheid
Samenleving

Hard launch
Om het duurzaamheidsplatform DowCircles.nl goed onder de aandacht te brengen bij Zeeuws-Vlamingen, collega’s van Dow en andere stakeholders, hebben we een stevige lanceringscampagne ontwikkeld. Een echte Hero! Met de boodschap ‘Samen maken we de cirkel rond’ op het gebied van innovatie, veiligheid en duurzaamheid. Hebben we professionele fotografie en videografie verzorgd. Portretten van medewerkers in verschillende functies en op diverse locaties, die stuk voor stuk een bijdrage leveren om de cirkel rond te maken. De campagne had een hoge zichtbaarheid, zowel online als offline. Denk bijvoorbeeld aan Google Advertising, Meta Advertising en digitale billboards in Terneuzen. De campagne had een hoge zichtbaarheid, zowel online als offline. Denk bijvoorbeeld aan Google Advertising, Meta Advertising en digitale billboards in Terneuzen.

Impact
De lanceringscampagne zorgde binnen enkele weken voor mooie resultaten. Zo werd er via Google en Meta ingezet op het creëren van bereik en werd er binnen een periode van 2 maanden een bereik van 374.000 vertoningen gerealiseerd, met 2.590 klikken naar de website. Daarnaast werden sterke conversieresultaten behaald op het inschrijven voor de community nieuwsbrief, dit waren er zelfs honderden. Ideale resultaten voor een lanceringscampagne, om de doelgroep met het duurzaamheidsplatform kennis te laten maken. Daarnaast blijven we inzetten op continue zichtbaarheid aan de hand van een contentplanning gericht op het doorvoeren van het 3h-model.

benieuwd & project  starten?

Jouw toekomstige project hier? Meer weten over wat we voor je kunnen betekenen, of gewoon eens kennismaken? Bel of mail ons gerust. Je bent van harte welkom.

Cookies
Let's add some cookies ;-)
Cookie-instellingen
Let's add some cookies
Logo Cows & Stars

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.